Leczenie3Leczenie samodzielne

Leczenie samodzielne to leczenie jedną tylko z dostępnych obecnie metod leczenia onkologicznego, np. wyłącznie leczenie chirurgiczne, wyłącznie chemioterapia.

Wśród pacjentów leczonych z założeniem radykalnym takie postępowanie jest obecnie stosunkowo rzadkie - bowiem badania dowodzą, że jego skuteczność często jest niezadowalająca.

W przypadku większości nowotworów złośliwych, aby osiągnąć efekt leczenia w postaci długotrwałego przeżycia lub wyleczenia, niezbędne jest zastosowanie więcej niż jednej metody leczenia. Wynika to przede wszystkim z biologii nowotworów złośliwych.

W niektórych (rzadziej) rodzajach nowotworów złośliwych stosuje się tylko jedną metodę leczenia ze względu na to, iż dany nowotwór nie poddaje się leczeniu innymi metodami. Przykładem może być czerniak lub rak nerki, gdzie wiodącą metodą leczenia (i jedyną, która może doprowadzić do wyleczenia) jest chirurgia. Nowotwory te nie są chemiowrażliwe, nie reagują również w sposób istotny na napromienianie.

Kolejnym przykładem na częste leczenie samodzielne może być chemioterapia w białaczkach. Jako nowotwór pierwotnie rozsiany może być leczony tylko systemowo - sprzyja temu fakt, że jest to nowotwór bardzo chemiowrażliwy.

Chemioterapię jako leczenie samodzielne stosuje się również szeroko w paliatywnym leczeniu rozsianego raka (np. raka płuca).

Leczenie skojarzone

Leczenie skojarzone to leczenie onkologiczne, składające się z więcej niż jednej metody terapii, np. :

  • leczenie chirurgiczne + chemioterapia (np. rak jelita grubego),
  • leczenie chirurgiczne + radioterapia + chemioterapia (niektóre guzy mózgu, miejscowo zaawansowany rak piersi, inne),
  • leczenie chirurgiczne + hormonoterapia (rak gruczołu krokowego, rak piersi),
  • chemioterapia + radioterapia (np. postać ograniczona drobnokomórkowego raka płuca)

Leczenie skojarzone jest podstawowym postępowaniem w terapii większości nowotworów złośliwych, daje bowiem najlepsze efekty i szanse na wyleczenie / długotrwałą remisję.

W większości przypadków złośliwych guzów litych ich pierwotne ognisko można zupełnie (doszczętnie) zniszczyć tylko leczeniem chirurgicznym i/lub za pomocą naświetlania, natomiast z ich potencjalnym rozsiewem (mikroprzerzutami) można walczyć wyłącznie leczeniem systemowym (np. chemioterapią).

Onkologiczne leczenie skojarzone zawsze budzi większą nadzieję na pożądany finalny efekt trapii, jest jednak formą leczenia bardzo agresywną i nie wszyscy pacjenci mogą być do takiej zakwalifikowani. W/w kwalifikacja to nic innego, jak dokładne określenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz rodzaju i stadium zaawansowania nowotworu - oraz wyciągnięcie wniosku:
czy toksyczne leczenie skojarzone może przynieść w danym przypadku pacjentowi więcej korzyści (np. dać szansę na wyleczenie) czy narazić go na ryzyko poważnych powikłań, które mogą stanowić większe zagrożenie dla jego zdrowia i życia niż sama choroba nowotworowa.

W miarę możliwości najczęściej dąży się do tego, by wdrożyć leczenie skojarzone; jeśli następuje dyskwalifikacja od takiej metody postępowania muszą istnieć udowodnione ku temu przesłanki - wyniki przeprowadzonych gruntownie badań oraz opinia zespołu lekarskiego, w skład którego wchodzą nieraz różni specjaliści.

Nie powinno się odstępować od szansy na leczenie skojarzone na podstawie pobieżnych wyników badań i nieprzemyślanej gruntownie decyzji lekarza prowadzącego.

Należy również wiedzieć, iż do przeprowadzenia terapii skojarzonej (której zastosowanie niejednokrotnie warunkuje szanse na wyleczenie z choroby nowotworowej) istnieją przeciwwskazania bezwzględne (tu: istnienie choćby jednego tego typu udowodnionego przeciwwskazania może bezdyskusyjnie spowodować dyskwalifikację) oraz względne (tu: potrzebna jest wnikliwa ocena danej, indywidualnej sytuacji - czasem pomaga opinia kilku specjalistów, by podjąć właściwą decyzję).

 

 


Autor: M.Kręczkowska
Poprawność merytoryczną treści niniejszego artykułu sprawdził i zatwierdził: dr n. med Tomasz Sarosiek - lekarz onkolog.

 
Fundacja Onkologiczna DSS

z siedzibą we Wrocławiu
ul. Legnicka 76

Adres do korespondencji:
54-060 Wrocław, ul. Górecka 99B
email 36 36 fundacja@fundacja-onkologiczna.pl
KRS: 0000499246   REGON: 022407411
NIP: 8943054114

Rachunek bankowy:
71 1940 1076 3131 0619 0000 0000